Partij voor de Vrijheid - Netherlands 

      

 

Det hollandske Frihedsparti (PVV) forsvarer Hollands interesser. Det går ind for en udtræden af EU, fordi de ønsker at genoprette Hollands fulde suverænitet. For at sætte en stopper for masseindvandring og islamisering bør Holland overtage kontrollen med landets grænser og træffe afgørelse om sin egen politik vedrørende indvandring og asyl. Hollandske skatteydere er de største nettobidragydere i EU, men får ikke fuld valuta for pengene. Holland bør udtræde af eurozonen. PVV går ind for stærk social beskyttelse af den hollandske befolkning samt en hård politik mod kriminalitet og terrorisme.


Marcel de GRAAFF
Partij voor de Vrijheid - Netherlands

         

Marcel de Graaff blev født i Rotterdam i 1962. Han er medlem af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og stedfortræder i Miljøudvalget. Han er medlem af Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland, og stedfortræder i Delegationen for Forbindelserne med Israel. I den tidligere valgperiode i Europa-Parlamentet var Marcel de Graaff delegationsleder for det hollandske Frihedsparti. Han var formand for PVV i det hollandske Andetkammer fra 2012-2014. Inden da var han IT- og driftskonsulent i perioden 1989-2014. Han studerede teologi ved Radbouds Universitet i Nijmegen.