Suverænitet

Hver europæisk nation bør have ret til at fastlægge sine egne politikker efter deres egne behov. EU bør ophøre med at blande i sine medlemsstaters interne anliggender.