Vlaams Belang - Flandern


 

            

 

Vlaams Belang er det partipolitiske resultat af den flamske bevægelse og forsvarer kravene fra den flamske bevægelse i det politiske forum. Partiet er et flamsk nationalistisk parti og et instrument for en politik til skabelse af national og kulturel identitet i Flandern. Partiet er også et højreorienteret nationalistisk parti, fordi det anerkender den frie mand for, hvad han er, og dermed afviser de ideologier, der udspringer af menneskets formbarhed. Traditioner, værdier ​og normer, som de er vokset frem, skal respekteres og være en del af den måde, hvorpå fremtiden formes. Vlaams Belang kæmper for et uafhængigt Flandern. Det betyder, at det endelige mål er opløsningen af den belgiske stats opbygning og at skabe grundlaget for en uafhængig flamsk stat med Bruxelles som hovedstad. Samarbejdet mellem de europæiske folk i en civilisation og et kulturelt fællesskab er en historisk mulighed for fred, stabilitet og velstand. Men partiet er meget tilbageholdende og kritisk over for EU med dets bureaukrati og indblanding i områder, hvor folks suverænitet bør nyde forrang.


Gerolf ANNEMANS
Vlaams Belang - Flandern

   

Gerolf Annemans blev født den 8. november 1958. Han er gift og far til tre børn. I 1982 fik han sin juridiske embedseksamen. I løbet af studieårene var han aktiv i KVHV, en traditionel og nationalistisk flamsk studentersammenslutning. I 1985 tilbød Vlaams Bloks grundlægger og præsident Karel Dillen ham at være den første efterfølger på partilisten til føderale valg. Medlem af det føderale parlament fra 1987-2014. Medlem af Europa-Parlamentet siden 2014 og fremefter. I 2015 var Gerolf Annemans medstifter af gruppen ENF, 'Nationernes Europa og Frihed' I 2017 blev Gerolf Annemans valgt til formand for 'Bevægelsen for Nationernes og Frihedens Europa' (MENF) på en generalforsamling for det europæiske parti. I 2019 blev Gerolf Annemans genvalgt som medlem af Europa-Parlamentet sammen med sine kolleger Filip De Man og Tom Vandendriessche. I juli 2019 sluttede Vlaams Belang sig til gruppen 'Identitet og Demokrati' i Europa-Parlamentet. Partiet "Den Europæiske Identitet og Demokrati" efterfulgte MENF, og under ledelse af Gerolf Annemans kæmpes der på europæisk plan for et Europa med suveræne stater, et Europa med frihed og national identitet.

[email protected]


Filip DE MAN
Vlaams Belang - Flandern

   

Filip De Man har en kandidatgrad i kunst og filosofi fra VUB. Som studerende var han aktiv i den flamsk-nationale studenterunion og den flamske Free-Thinking Student Association VVSV. Han var medlem af det føderale parlament fra 1991-2014, og siden 2019 har han været medlem af Europa-Parlamentet. Filip De Man har været formand for partiets råd i mange år og er medlem af partibestyrelsen og var tidligere også chefredaktør på det månedlige partimagasin. Han er også forfatter til adskillige bøger og brochurer, herunder 'De Eeuwige Strijd' I og II (Den evige kamp I og II).

[email protected]


Tom VANDENDRIESSCHE
Vlaams Belang - Flandern

         

Tom Vandendriessche blev født i 1978. Han er 39 år, gift og har to sønner. Han har en kandidatgrad i statskundskab og en kandidatgrad i erhvervsøkonomi. Efter en varieret karriere i den offentlige sektor og som virksomhedsleder blev han presseagent for gruppen Nationernes og Frihedens Europa i Europa-Parlamentet ved udgangen af 2016. Han har været aktivist i Vlaams Blok/Belang siden 1993, og han blev valgt som medlem af Europa-Parlamentet med næsten 70.000 personlige stemmer i 2019. I 2020 blev han medlem af partibestyrelsen i Vlaams Belang, hvor han er ansvarlig for den strategiske koordinering. I Europa-Parlamentet er han fuldgyldigt medlem af LIBE-udvalget og af ASEAN-delegationen (sydøstasiatiske lande).

[email protected]