Budget

Gruppen modsætter sig ethvert forsøg på at pålægge et eurozone-budget og direkte EU-skatter.