Privacy Policy

ANGÅENDE WEBSTEDET

DIREKTORAT FOR UDGIVELSEN
GROUPE IDENTITE ET DEMOCRATIE

Det Europæiske Parlament

Zweig 07K010

60 Rue Wiertz,

B-1047 BRUXELLES

idgroup.eu

 

PRÆAMBEL 

Le Groupe ID ligger stor vægt på beskyttelsen af ​​privatlivets fred for brugere af webstedet idgroup.eu. Le Group ID træffer alle nødvendige og rimelige forholdsregler for at garantere sikkerheden af de personlige data, som brugerne giver os.

Det er med denne optik, at le Groupe ID har åbnet denne side til personlige oplysninger for sine brugere. Intet kan anvendes til kommercielt brug, ikke en gang delvist, af de data der befinder sig på webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra Groupe ID.

OPHAVSRETTIGHEDER

Le Groupe ID rådgiver brugere af dette websted om, at elementerne på dette websted:

 1. a) er beskyttet af lovgivningen om ophavsret: dette inkluderer fotografier, artikler, tegninger, animerede sekvenser osv.;
 2. b) er beskyttet af varemærkeret: disse er partnernes mærker, der vises på webstedet.De således beskyttede elementer tilhører Groupe ID eller tredjeparter, der har givet Groupe ID tilladelse til at bruge dem. Som sådan er enhver reproduktion, repræsentation, anvendelse, tilpasning, ændring, inkorporering, oversættelse, markedsføring, delvis eller fuldstændig uden forudgående skriftlig tilladelse fra Group ID forbudt under straf for at udgøre en lovovertrædelse af krænkelse af ophavsretten og/eller design og/eller varemærker.

Oprettelse af et link
Det er muligt at oprette et link til et sted uden udtrykkelig tilladelse fra udgiveren, forudsat at dette link åbner et nyt browservindue. Groupe ID forbeholder sig dog retten til at anmode om fjernelse af et link, som anses for uforeneligt med vores redaktionelle politik.

Musik- og lydkreditter
Dette websted respekterer copyright. Alle ophavsrettigheder til beskyttede værker, der er gengivet og formidlet på dette websted, er forbeholdt. Medmindre der er givet tilladelse, er enhver brug af værkerne, bortset fra individuel og privat reproduktion og konsultation, forbudt.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA

 

PRELIMINÆR OVERSKRIFT. DEFINITION OG DE PERSONLIGE DATAS NATUR

De kontaktoplysninger, der kræves for at kunne abonnere på nyhedsbrevet, tillader registrering af den besøgende og er obligatoriske. I tilfælde af, at du ikke ønsker at opgive dem, kan vi ikke udføre denne registrering.

Når du abonnerer på nyhedsbrevet, beder vi dig om at give os personlige oplysninger, blandt andet dit efternavn, fornavn, e-mailadresse osv.

Hvis du sender en e-mail til Groupe ID, indsamler vi de personlige data, som du overdrager os i minimum den tid, det tager at behandle din anmodning.

Udtrykket "personlige data" henviser til alle data, der identificerer en person, hvilket blandt andet omfatter dit efternavn, fornavn, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, bankkortnummer samt alle data vedrørende det betalingsmiddel, som du vælger at kommunikere til os om dig selv samt mere generelt alle de personlige oplysninger, som du vælger at indtaste.

AFSNIT II. FORMÅLET MED DETTE DOKUMENT

Formålet med dette dokument er at informere dig om de midler, som le Groupe ID implementerer for at indsamle dine personlige data med den største respekt for dine rettigheder.

I denne henseende informerer vi dig om, at vi overholder indsamlingen og håndteringen af ​​dine personoplysninger i henhold til den europæiske forordning nr. 2016-679 af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og den frie bevægelighed for sådanne data.

 

 

 

DATABESKYTTELSESPOLITIK


« Le Groupe Identité et Démocratie » informerer hermed alle sine besøgende om sin online politik til beskyttelse af personoplysninger. Du kan være forvisset om, at le Groupe ID bestræber sig på at beskytte personoplysninger om besøgende på dette websted i overensstemmelse med europæisk lovgivning om beskyttelse af personlige data.

"le Groupe ID" står for: Le Groupe Identité et Démocratie

AFSNIT III. IDENTITETEN BAG DEN PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR DATAINDSAMLING

Den ansvarlige for indsamlingen af dine personlige data på webstedet, er Groupe ID, hvis hovedkontor er beliggende i Europa Parlamentet, Zweig 07K010, 60 Rue Wiertz, B-1047 BRUXELLES.

AFSNIT IV. INDSAMLING AF PERSONDATA

Type af indsamlet information og brugsmåde ID-gruppen indsamler kun persondata såsom efternavne og fornavne, elektroniske adresser, som frivilligt indsendes af dig.  

For eksempel kan persondata indsamles fra dig for at tilmelde dig nyhedsbrevet eller for din deltagelse i en underskriftsindsamling.

En sådan indsamling udføres i organisationens legitime interesse, med dit samtykke til at tilmelde dig nyhedsbrevet og for at tage hensyn til din deltagelse i en underskriftsindsamling.

Brugere, der udfylder formularen til tilmelding af nyhedsbrevet, skal angive deres efternavn, fornavn og e-mailadresse.

Når brugere udfylder underskriftsformularen, skal de indtaste deres efternavn, fornavn og e-mailadresse, og de kan valgfrit indtaste deres telefonnummer, postnummer og bopælsland.

Når brugere sender en e-mail til ID-gruppen ved hjælp af den angivne e-mailadresse i "Kontakt"-fanen, indsamler ID-gruppen de persondata, du giver ud over din e-mailadresse.

Brugere bør være forsigtige med indholdet af den besked, de sender os via e-mail. Undlad venligst at videregive unødvendige persondata som dine bankoplysninger, da det kan være skadeligt for dig.

Behandlede data skal være nøjagtige, fuldstændige og opdaterede og indsamlet på en retfærdig måde. Derudover er behandlingen af følsomme data forbudt (undtagen under særlige omstændigheder).

Dine persondata vil blive indsamlet med det formål at imødekomme en eller flere af følgende formål:

 • Håndtering af dine anmodninger
 • Administration af din deltagelse i en underskriftsindsamling
 • Administration af tilmeldinger til nyhedsbrevet
 • Administration af ansøgninger
 • Brugeradministration

Når persondata indsamles med henblik på nyhedsbrevet, skal brugere angive deres efternavn, fornavn og elektroniske adresse, uden hvilke de ikke kan tilmelde sig.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til tilmelding til nyhedsbrevet eller din deltagelse i en underskriftsindsamling tilbage ved at følge proceduren angivet i underskriften i de beskeder, der sendes til dig.

Desuden er formålene med indsamlingen og behandlingsmetoderne tydeligt angivet hver gang vores websted organiserer indsamlingen af persondata i overensstemmelse med den europæiske forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

AFSNIT V. MODTAGERE AF INDSAMLEDE DATA

Kategorierne af de personer, der får adgang til dine personlige data inden for rammerne af deres respektive beføjelser, er medlemmer og ansatte i Groupe ID. 

Offentlige instanser, udelukkende for at opfylde juridiske forpligtelser, og de kompetente tilsynsmyndigheder kan også modtage dine personlige data.

Deling af personlige data

Le Groupe ID hverken sælger eller afgiver personlige data til en tredje person.

Le Groupe ID kan anvende tjenesteudbydere til at udføre forskellige opgaver, især opgaver af teknisk art, såsom levering af tekniske tjenester til vores websted, assistance med reklamekampagner osv. Disse virksomheder kan få adgang til personlige data, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af ​​disse opgaver. Disse virksomheder har forpligtet sig til at respektere, såvel som le Groupe ID, lovgivningen om indsamling og behandling af personoplysninger samt al politik i denne sammenhæng. Under alle omstændigheder må de kun bruge disse personoplysninger med det ene formål at udføre deres opgaver, og de har ingen tilladelse til nogen anden form for brug af dem.

I tilfælde af, at le Groupe ID er forpligtet til at kommunikere oplysninger til en autoriseret tredjepart, for at overholde en administrativ, juridisk eller retlig afgørelse, forpligter den sig til at informere de berørte personer herom, før nogen form for kommunikation foretages.

AFSNIT VI. VARIGHED AF OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Dine personlige data opbevares ikke ud over den tidsperiode, der er streng nødvendigt og rimelig i henhold til administrationen af vores relation til dig. Herefter slettes dine personlige data, pseudonymiseres eller krypteres, med undtagelse af dem, der er nødvendige for at bevise juridisk ret. Opbevaringsperioden for dine personlige data varierer afhængigt af formålet med deres indsamling. Visse vilkår er dog etableret inden for Groupe ID:

 • Indtil du trækker dit samtykke til at abonnere på nyhedsbrevet tilbage.
 • Indtil din anmodning behandles – i tilfælde af en anmodning om information via e-mail.
 • To måneder eller to år med dit samtykke fra modtagelsesdatoen af fx CV og ansøgninger.

AFSNIT VII. SIKKERHED

Vi informerer dig om at tage alle nødvendige forholdsregler for at bevare sikkerheden af ​​dine personlige data og især forhindre dem i at blive forvrænget, beskadiget eller at uautoriserede tredjeparter får adgang til dem.

Vi har fx iværksat følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Vi bruger en antivirus og opdaterer den systematisk og rettidigt, og har ligeledes installeret en "firewall".
 • Vi sikkerhedskopierer systematisk personoplysninger for at kunne gendanne dem i tilfælde af fysiske eller tekniske hændelser, og vi sikrer den nødvendige beskyttelse af denne sikkerhedskopi;
 • Vi tester og evaluerer vores sikkerhedsforanstaltninger med jævne mellemrum og justerer dem om nødvendigt;
 • Vores medarbejdere informeres og gøres opmærksom på vigtigheden af ​​at beskytte personoplysninger. De følger en række klare retningslinjer, uddannes regelmæssigt og informeres om deres ansvar.
 • Disse medarbejdere har adgang til dine data, i det omfang de har brug for disse oplysninger for at udføre deres opgaver korrekt.
 • For nye projekter, der kan påvirke dit privatliv, udføres en grundig analyse for at sikre dine rettigheder, sikkerhed og beskyttelse af dine personlige data.

 

AFSNIT VIII. COOKIES

For at tjene dig bedre måler vi antallet af sidevisninger, antallet af besøg såvel som aktiviteten for de besøgende på webstedet og deres tilbagevenden. Til dette formål bruger vi teknologien "cookies".

"Cookies" er små filer, som et websted overfører til en persons harddisk, hvorpå de gemmes. Cookies gør det muligt for et websted at huske vigtige oplysninger, hvilket gør det lettere for dig at bruge webstedet.

En cookie tillader os ikke at identificere dig. Generelt registrerer den information vedrørende navigationen af ​​din computer eller enhed på vores websted (de sider du har konsulteret, dato og klokkeslæt for konsultationen osv.), som vi kan læse under dine efterfølgende besøg. Den kan fastsætte en identifikator pr. besøgende, men den kan ikke identificere dig.

I dette tilfælde indeholder den de oplysninger, du lige har givet os. Således behøver du ikke at udfylde den formular igen, som vi har foreslået dig, ved dit næste besøg. Disse oplysninger opbevares i et år på din computer.

Når du opretter forbindelse til vores websted, idgroup.eu kan det blive nødvendigt – med forbehold for dine valg, der skyldes konfigurationen af ​​din browsersoftware beskrevet nedenfor – at installere disse cookies i din browser til følgende formål:

 • At udarbejde trafikstatistikker (antal besøg, sidevisninger, ikke-gennemførte bestillingsprocesser osv.) for at overvåge og forbedre kvaliteten af ​​vores tjenester.
 • For at tilpasse præsentationen af ​​vores websted til skærmindstillingerne i din browser.
 • At gemme bestemte præferencer på din computer for at forudindlæse visse procedurer, især bevaring af det valgte sprog.
 • At bestemme en unik identifikator for dig, som gør det muligt for tredjepartsannoncører at tilpasse relevante indlæg til dig.

 

Vi gør dig opmærksom på, at du kan modsætte dig gemningen af ​​"cookies" ved at konfigurere din browser.”

1. Dine valg angående cookies

 Du kan indstille din internetbrowser, hvis du ikke ønsker at modtage en cookie, eller hvis du vil have at din browser til at underrette dig, når du modtager en cookie.

Der tilbydes flere muligheder for administration af cookies.

Vi gør opmærksom på, at de indstillinger du vælger, sandsynligvis vil ændre din browsing på internettet og dine betingelser for adgang til visse tjenester, der kræver brug af cookies.

Du kan til enhver tid ændre dine ønsker med hensyn til cookies ved hjælp af nedenstående metoder.

1.1 De valg, som din browsersoftware tilbyder dig

Du kan konfigurere din browsersoftware, så cookies gemmes i din browser eller i modsatte tilfælde, at de afvises enten systematisk eller i henhold til deres udsteder.

Du kan også konfigurere din browsersoftware, så du accepterer eller afviser cookies fra tid til anden, før en cookie sandsynligvis gemmes i din browser. Klik på menuen, ”Hjælp” i din browser for at finde ud af, hvordan du ændrer dine cookie-indstillinger.

1.2 Accept og afvisning af cookies

Gemningen af ​​en cookie i en browser er oftest underordnet browserbrugerens vilje, men hvor sidstnævnte til enhver tid og uden beregning kan udtrykke samt ændre de valg, som brugerens browsersoftware tilbyder.

Hvis du har accepteret gemningen af ​​cookies i din browser, kan de cookies, der er integreret i de sider og det indhold, du har gennemset, blive gemt midlertidigt i et dedikeret område i din browser. De kan kun læses af deres udsteder.

Hvis du nægter gemningen af cookies i din browser, eller hvis du sletter dem, der er gemt der, vil du ikke længere være i stand til at drage fordel af et bestemt antal funktioner, der er nødvendige for at navigere i visse områder på vores websted.

Dette ville også være tilfældet, når vi - eller vores tjenesteudbydere - af tekniske kompatibilitets hensyn ikke vil kunne genkende den browsertype, der bruges af din browser, dens sprog og skærmindstillinger eller det land, som din browser ser ud til at være tilsluttet til internettet i.

Vi gør opmærksom på det faktum, at vi ikke er ansvarlige for konsekvenserne i forbindelse med den forringede funktion af vores tjenester, som følge af umuligheden for os at gemme eller konsultere de cookies, der er nødvendige for deres funktion, og som du har afvist eller slettet.

2. Hvordan udøver du dine valg, afhængigt af hvilken browser du bruger?

For administrationen af ​​cookies og dine valg er konfigurationen af ​​hver browser forskellig. Det er beskrevet i hjælpemenuen i din browser, som giver dig mulighed for at finde ud af, hvordan du ændrer dine ønsker med hensyn til cookies.

For Internet Explorer ™:

https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule

For Safari™:

http://safari.helpmax.net/da/safari-hj%c3%a6lp/

For Chrome™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da&hlrm=en

For Firefox™:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer et désactiver les cookies

For Opera™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

AFSNIT IX. SOCIALE MEDIER OG EKSTERNE LINKS

Sociale medier

Vores websted bruger IT-applikationer fra tredjeparter, som giver internetbrugeren mulighed for at dele indhold fra vores websted med andre personer eller for at tilkendegive sin mening om indholdet på vores websted til disse.

Dette omfatter blandt andet knapper fra sociale netværk, såsom Facebook og Twitter (herefter kaldet ”Knapper til social deling”).

Når du besøger en side på vores websted, der indeholder en sådan knap, opretter din browser en direkte forbindelse til serverne på det sociale netværk.

Hvis du har forbindelse til det sociale netværk, mens du surfer, giver knapperne til social deling dig mulighed for at linke de viste sider til din konto.

Hvis du klikker på en Social Deling-knap eller efterlader en kommentar, vil de tilsvarende oplysninger blive sendt til det sociale netværk og offentliggjort på din konto.

Hvis du ikke ønsker, at det sociale netværk skal linke de oplysninger, der er indsamlet via vores websted, til din konto, skal du logge ud af det sociale netværk, inden du besøger vores websted.

Disse knapper til social deling er underlagt politikkerne omkring fortrolighed og beskyttelse på sociale netværk, så vi opfordrer dig til at konsultere dem, så du er bekendt med formålet med brugen heraf, især reklame, og de browsingoplysninger de kan indsamle via disse knapper.

Links til andre sider
Vi kan give links til websteder, der ikke drives af le Groupe ID. Hvis du besøger et af disse websteder, som vi henviser til, opfordrer vi dig til at læse deres politikker, især med hensyn til beskyttelse af personoplysninger. Vi er ikke ansvarlige for andre virksomheders politikker eller praksis.

AFSNIT X. ADGANG TIL DINE PERSONLIGE DATA

I overensstemmelse med den europæiske forordning nr. 2016-679 af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data har du ret til adgang, rettelse, kommunikation, informationsportabilitet og afvisning af oplysninger, der vedrører dig. Hvis du ønsker at udøve denne ret og få adgang til oplysningerne om dig, bedes du kontakte vores databeskyttelsesofficer:

Du har kontrol over de personoplysninger, du giver os online. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at ændre de personlige data, som vi har om dig eller dine præferencer med hensyn til kontakt, hvad end det er med os selv eller med vores forretningspartnere, så skal du blot gøre os opmærksomme herpå ved at kontakte os på e-mailadressen ovenfor.For at få adgang til de personlige data, som vi kan opbevare om dig, eller for at bede os om at slette eller ikke længere bruge disse data, beder vi dig kontakte os via ovenstående adresse for at informere os herom.

AFSNIT XI. ÆNDRINGER

Ændringer i vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Le Groupe ID kan fra tid til anden være nødt til at ændre denne fortrolighedspolitik, så vi foreslår, at du regelmæssigt tjekker dens indhold her. Vær dog forsikret om, at ingen ændringer vil blive anvendt med tilbagevirkende kraft, og det vil ikke ændre den måde hvorpå, vi behandler tidligere indsamlede data.

AFSNIT XII. OVERFØRSEL AF PERSONLIGE DATA UDENFOR EU

Principielt, er sådanne overførsler forbudt.

Undtagelser:

 • Undtagen til lande, som er godkendt af den europæiske kommission (Canada, Schweiz, Argentina, Jersey...);
 • Eller hvis den modtagende virksomhed er tilmeldt Safe Harbor i tilfælde af overførsel til USA;
 • Eller hvis en af ​​undtagelserne i GDPR påberåbes;
 • Eller hvis den person, som dataene vedrører, udtrykkeligt har givet sit samtykke til deres overførsel;
 • Eller hvis overførslen er nødvendig under visse ekstraordinære forhold.

AFSNIT XIII. I TILFÆLDE AF MISBRUG AF DINE PERSONLIGE DATA

I tilfælde af misbrug af personoplysninger skal den dataansvarlige underrette om den pågældende overtrædelse til den kompetente tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 55 så hurtigt som muligt og om muligt senest 72 timer derefter, at man er blevet opmærksom herpå, medmindre den pågældende krænkelse sandsynligvis ikke skaber en risiko for enkeltpersoners rettigheder og friheder. Når underretningen til tilsynsmyndigheden ikke finder sted inden for 72 timer, ledsages den af en forklaring af ​​årsagerne til forsinkelsen.

Hvis der er sandsynlighed for at misbruget af personoplysninger vil give anledning til en høj risiko for en fysisk persons rettigheder og frihedsrettigheder, kommunikerer den dataansvarlige misbruget af personoplysningerne til den registrerede så hurtigt som muligt.

Klage

I tilfælde af et brud på loven fra vores side vedrørende behandlingen af ​​dine personoplysninger eller udøvelsen af ​​en af ​​dine rettigheder, kan du kontakte den belgiske tilsynsmyndighed for at indgive en klage via følgende procedure: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte

Sikkerhed


I overensstemmelse med loven implementerer Le Groupe ID alle de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at respektere fortroligheden af ​​disse data.

Sådan kontakter du os


Hvis du har spørgsmål vedrørende Groupe ID's politik om beskyttelse af personlige data indsamlet via internettet, bedes du skrive til os på følgende e-mailadresse: [email protected]