Lega (Italy)

Oprindeligt Lega Nord, nu Lega per Salvini ( ”Liga for Salvini”), blev grundlagt den 4. december, 1989 ved fusion af flere regionale autonome bevægelser fra det nordlige Italien med det hovedpolitiske mål at gøre Italien til en forbundsstat. Efter en første erfaring med den nationale regering, der varede et par måneder i 1994, sluttede Lega sig i 00'erne til den centrum-højre koalition, der fik politisk lederskab ved valgene. I regeringen bidrog Lega til vedtagelsen af en restriktiv reform af loven om indvandring og asyl, og i de år, hvor de besad indenrigsministerposten, opnåede de en drastisk reduktion i den ulovlige indvandring takket være en omhyggelig politik takket være bilaterale aftaler med oprindelseslandene for indvandrerne og afvisninger ved grænsen.

|

40.313784

~~~

16.219237

~~~

12

~~~

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/kantodev/pages/23/attachments/original/1589266061/Asset_9.png?1589266061